Program

k kazmierczak1

W swoim życiu zawodowym łączę doświadczenie pedagogiczne z doświadczeniem pracy w samorządzie gminnym. To pozwala na wyraźne określenie priorytetów w mojej propozycji dla Państwa na najbliższe 5 lat. Zamierzam:

  1. Zwiększyć dochody Gminy Poraj poprzez wspieranie inwestycji, poszerzanie strefy ekonomicznej i pozyskiwanie nowych inwestorów – płatników podatków w Gminie i pracodawców.
  2. Rozwijać Gminę w oparciu o wciąż możliwe do pozyskania środki zewnętrzne.
  3. Wykorzystać potencjał zbiornika porajskiego poszerzając ofertę turystyczną, sportową i rekreacyjną.
  4. Kontynuować na dotychczasowym poziomie współpracę ze wszystkimi organizacjami, związkami, stowarzyszeniami, kołami i OSP przykładając szczególną wagę do integracji tych środowisk.
  5. Utrzymać na dotychczasowym poziomie stan oświaty gminnej w trudnym czasie przeobrażeń wspierając innowacje i inicjatywy płynące ze środowisk szkolnych.
  6. Określić priorytety, a następnie konsekwentnie realizować plan inwestycji drogowych we wszystkich sołectwach.
  7. Wspierać inicjatywy i realizować pomysły, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Poraj.
  8. Zwiększać ofertę z zakresu opieki społecznej w oparciu o zewnętrzne projekty, środki własne i wolontariat.
  9. Utrzymać pozycję Gminy Poraj jako kulturalnej stolicy regionu.
  10. Zintensyfikować działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a także brać udział we wszelkich programach z dziedziny ochrony środowiska, w tym niskiej emisji.

Łączyć, a nie dzielić społeczność lokalną, bo tylko RAZEM DAMY RADĘ!

 WIEM, JAK TO ZROBIĆ!